EL ENIGMA DE LOS BORJA

Avís Legal

T’agraïm que hages decidit visitar-nos. Volem que la teua experiència en el lloc siga tan bé com siga possible.

Per a accedir als nostres serveis, declares que eres major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord amb la teua llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra d’aquestes, totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions com la Política de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilites. Per favor, et recomanem que les lliges atentament.

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.

Pare Rodes núm. 8 Entl.

03600 Elda

B53431672

Registre Mercantil Alacant. Pl. Esportista Andrés Muñoz núm. 8. Tom 2297, Llibre 0, Foli 134, secció 8, Full A-57043.

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del Tel. 965376231, e-mail: correo@silvoturismo.com.

L’accés suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és ser porta d’entrada a SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L., oferint als usuaris informació, serveis i continguts via Web. A través de la pàgina web, l’Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferides a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per proveïdors i terceres empreses. SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquests.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas a les Condicions Particulars que puguen establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris d’aquesta.

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents condicions generals d’ús, SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. es reserva el dret de denegar l’accés a sense necessitat de previ avís a l’usuari.

3.- Obligacions Generals de l’Usuari.

L’Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

– No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.

– Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

– No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes a SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.

– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’establisquen per a determinades aplicacions o utilitats i que resulten contraris als drets i interessos de SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L., els seus usuaris o tercers.

– No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.

L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.o qualsevol tercer puga patir a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmés per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés o utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’espai web, les pàgines que comprén i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. és titular o ostenta autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. autoritza l’Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguen destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. o dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que siga la seua finalitat.

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari. SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. i les persones o entitats autores o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat.

SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni d’aquells que siguen produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L.

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer alié a SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. que comporte o puga suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals, però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privacitat.

8.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel solo fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conéixer de qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada per aquest.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.